Dinars programadors i artistes

Compartim taula i cafè…

Cada jornada de Litterarum té un àpat especial. Són els consolidats dinars de programadors on aquests poden establir un contacte directe amb els artistes programats. Al voltant de la taula es generen sinèrgies interessants per parlar de projectes, de festivals o d’activitats literàries, sempre envoltats de productes de les Terres de l’Ebre.