TAST Espectacle · Memorial de Setmana Santa (TEATRE)


Autor/a: Toni gomila (illes balears)
Estil / Públic: Litterarum digital 2020
Literatura de: Blai bonet

[45 min · Adult · Obert · EN DIRECTE a www.litterarum.cat]

Tot seguit, experiència digital artistes-programadors: els programadors podran fer preguntes sobre l’espectacle i la seua literatura que seran recollides per una persona moderadora i l’artista les respondrà.

Públic
Adult
Breu descripció de l’espectacle:
Es tracta d’una lectura dramatitzada en format monòleg de l’actor Toni Gomila amb alguns elements d’escenificació molt sobris. El text ofereix una relectura dels fets narrats en l’Evangeli, a través de la singular perspectiva que caracteritza l’autor. Una relectura que planteja interrogants a l’habitual narració dels fets i dona sentit a la Setmana Santa tot revisant‑ne el relat històric, els plantejaments teològics i els dilemes humans que Blai Bonet exposa. El pregó, en definitiva, constitueix una visió humanitzada de la passió de Jesucrist que ens permet aproximar-nos a les tradicions i rituals de la Setmana Santa des d’una perspectiva gens ortodoxa, i alhora carregada de sentit humà i de referents propers. En el text, Jerusalem és «una ciutat més o manco de les mides de Santanyí». Amb llenguatge ric i popular va entrellaçant les geografies de Mallorca i Jerusalem: Jesús entra a Santanyí per la Porta Murada o va a l’hort del Getsemaní, que és una possessió de l’illa… De mica en mica el relat ens narra uns fets ja de tots coneguts però amb arguments i lectures noves. Els diàlegs de Jesús amb el sant pare, o la crucifixió amb partits polítics, policies i lleis antiterroristes fan d’aquest un text radicalment viu, tres dècades després de la seva creació, imprescindible per a una comprensió actual de la que és una de les històries més conegudes del món occidental.