TAST Espectacle · Lectura i comentari de fragments del «Nabí» (POESIA)


Autor/a: Víctor obiols (catalunya)
Estil / Públic: Litterarum digital 2020
Literatura de: Josep carner

[45 min · Adult · Obert · EN DIRECTE a www.litterarum.cat]

Tot seguit, experiència digital artistes-programadors: els programadors podran fer preguntes sobre l’espectacle i la seua literatura que seran recollides per una persona moderadora i l’artista les respondrà. 

Públic
Adult
Breu descripció de l’espectacle
El poeta, traductor i crític Víctor Obiols va presentar l’any 1997 al Festival Internacional de Teatre de Sitges una escenificació integral del poema Nabí, de Josep Carner, amb música i actors. Evocant aquella posada en escena, i en homenatge al considerat poema màxim de Carner, en el cinquantenari de la mort del poeta, ofereix, en aquest one-man-show, el recitat de passatges significatius del Nabí amb una visió crítica complementària, de manera que l’espectacle queda entre el recital i la lectura comentada, un sublimat en forma d’hibridació. El que en resulta és una aproximació a la poesia en la seva oralitat plena, en la seva pura elocució musical (un dels grans dons de la poesia carneriana), sense posar especial accent en l’especulació merament criticoteòrica, i en què, tanmateix, el rapsode guia l’oient en les successives jornades» que constitueixen els deu cants, caminant junts en el coneixement i la interpretació del mite del Jonàs carnerià.