Un cor de carn


Passera del castell

Autor/a: Dolors miquel i marc egea
Estil / Públic: Lectura amb música
Literatura de: Ramon llull, el capellà de bolquera, anselm turmeda, la reina de mallorca, bernat metge, ausiàs march, gabriel ferruç...

L’amor, la mort i el pas del temps, connexions d’identitat

Un recital poètic que neix de la voluntat d’apropar els textos que ens van veure néixer com a cultura allà cap als segles xiii, xiv i xv. Amb ells, la nostra realitat com a poble es comença a articular i comença a deixar senyals de la seva existència. Poetes d’aquells temps, procedents d’arreu dels Països de parla catalana, i de diferents estaments socials, ens parlen ara amb veu clara i contundent, amb paraules del nostre segle, d’allò que sempre ha preocupat i ocupat tot home.